Znaleziono 5 artykułów

Emilia Werner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wokół innowacji społecznych organizacjach Lidia Białoń Emilia Werner s. 3-11
Świadomość innowacyjności : wyniki badań studentów I roku Zarządzania WSM w Warszawie Lidia Białoń Emilia Werner s. 23-38
Problemy wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji Obszaru Szkolnictwa Wyższego Lidia Białoń Emilia Werner s. 25-45
Skutki innowacji w energetyce w opinii studentów WSM w Warszawie Lidia Białoń Emilia Werner s. 59-67
Badanie skutków innowacji : skutki innowacji zarządczych w opinii studentów WSM w Warszawie Lidia Białoń Emilia Werner s. 79-94