Znaleziono 2 artykuły

Willem G. Weststeijn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poeci nie są afatykami : parę uwag na temat Jakobsonowskiej konwencji metaforycznej i metonimicznej osi języka Willem G. Weststeijn Teresa Dobrzyńska (tłum.) s. 313-327
"Poeci nie są afatykami", Willem G. Weststeijn, Tłum. T.Dobrzyńska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1984) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Willem G. Weststeijn (aut. dzieła rec.) s. 472