Znaleziono 17 artykułów

Mieczysław Wieliczko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Raport o "strojbatach" Mieczysław Wieliczko s. 119-133
Polsko-radzieckie braterstwo broni w ruchu oporu na Lubelszczyźnie : bibliograficzny przegląd opracowań i wspomnień Mieczysław Wieliczko s. 131-141
"Formacja Wachmannschaften des SS- und Polizeiführers in Distrikt Lublin", Maria Wardzyńska, Warszawa 1992 : [recenzja] Mieczysław Wieliczko Maria Wardzyńska (aut. dzieła rec.) s. 133-137
Dokumenty naszej tradycji Mieczysław Wieliczko s. 149-153
Sympozjum o życiu i działalności Bolesława Bieruta Mieczysław Wieliczko s. 179-180
Sympozjum w 35 rocznicę bitew partyzanckich na Lubelszczyźnie Mieczysław Wieliczko s. 180-183
Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 29 kwietnia 1976 r. do 21 czerwca 1978 r. Mieczysław Wieliczko Adam Andrzej Witusik s. 184-189
"Jarosław w PRL. Zarys monograficzny", Henryk Jadam, Rzeszów [b.r.] : [recenzja] Mieczysław Wieliczko Henryk Jadam (aut. dzieła rec.) s. 206-208
Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 21 czerwca 1978 r. do 26 czerwca 1980 r. Zygmunt Mańkowski Mieczysław Wieliczko s. 209-216
"Gorlickie w PRL. Wydawnictwo monograficzne", praca zbiorowa, Rzeszów 1974 : [recenzja] Mieczysław Wieliczko s. 209-211
Historia jako przedmiot nauczania w tajnym szkolnictwie doby okupacji hitlerowskiej Mieczysław Wieliczko s. 279-293
Wojenna organizacja gospodarki w Zachodnim Zagłębiu Naftowym w latach 1939-1945 Mieczysław Wieliczko s. 285-310
"Pieczęcie i herby miejscowości województwa lubelskiego", Marian Gumowski, Lublin 1959 : [recenzja] Mieczysław Wieliczko Marian Gumowski (aut. dzieła rec.) s. 315-317
Kőbánya; chłopska, robotnicza, polska dzielnica Budapesztu na przełomie XIX-XX wieku Mieczysław Wieliczko s. 3, 317-327
Alicja Kurzątkowska, "Firlejowie - Broniewscy i ich fundacje. Przyczynek do mecenatu Firlejów w XVI i XVII wieku", "Biuletyn Historii Sztuki" 1961, nr 1 Mieczysław Wieliczko Alicja Kurzątkowska (aut. dzieła rec.) s. 328
"Dzieje Świrza. Średniowiecze", Andrzej Żaki, Legnica 2007 : [recenzja] Mieczysław Wieliczko Andrzej Żaki (aut. dzieła rec.) s. 331
"Katyń w świetle badań terenowych 1994-1995", praca zb. pod red. Mariana Głoska, Toruń 2004 ; "Archeologia zbrodni. Oficerowie polscy na cmentarzu ofiar NKWD w Charkowie", Andrzej Kola, Toruń 2005 : [recenzja] Mieczysław Wieliczko Marian Głosek (aut. dzieła rec.) Andrzej Kola (aut. dzieła rec.) s. 332-336