Znaleziono 21 artykułów

Jolanta Wilsz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie samosterowności człowieka w działalności zawodowej Jolanta Wilsz s. 13-23
Plany edukacyjno-zawodowe uczniów w kontekście ich stałych indywidualnych cech osobowości Jolanta Wilsz s. 13-20
Podmiotowość człowieka w procesie pracy Jolanta Wilsz s. 19-30
Edukacja w kontekście współczesnych przemian Jolanta Wilsz s. 23-31
Wymagania stawiane doradcy zawodowemu odnośnie jego osobowości Jolanta Wilsz s. 25-34
Model osobowości zawodowej menedżerów w kontekście koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości Jolanta Wilsz s. 25-34
Komunikowanie się interpersonalne w procesie nauczania Jolanta Wilsz s. 45-54
Funkcjonowanie ucznia w procesie edukacyjnym ze względu na jego homeostatyczny mechanizm regulacji Jolanta Wilsz s. 50-56
Przemiany cywilizacyjne w kontekście społeczeństwa wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy Jolanta Wilsz s. 82-88
Praca, rynek pracy i edukacja zawodowa w kontekście przemian cywilizacyjnych Jolanta Wilsz s. 101-106
Właściwości sterownicze pożądane u osób zarządzających w sytuacjach kryzysowych Jolanta Wilsz s. 146-151
Implikacje koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości człowieka dla systemu edukacji Jolanta Wilsz s. 169-174
Umiejętność podejmowania decyzji przez uczniów, jako warunek ich efektywnego funkcjonowania Jolanta Wilsz s. 172-177
Intuicja jako czynnik sprzyjający trafności podejmowanych decyzji Jolanta Wilsz s. 177-182
Rozwój indywidualny ukierunkowany oddziaływaniami pedagogicznymi i aktywnością własną człowieka w kontekście jego stałych indywidualnych cech osobowości Jolanta Wilsz s. 203-211
Przedsiębiorczość – cecha poŜądana u uczestników rynku pracy w dobie globalizacji Jolanta Wilsz s. 203-209
Psychologiczne aspekty koncepcji poradnictwa zawodowego Jolanta Wilsz s. 205-217
"Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. Polsko-Ukraiński Rocznik. Nr XII", Tadeusz Lewowicki, Jolanta Wilsz, Iwan Ziaziun, Nella Nyczkało, Częstochowa – Kijów 2010 : [recenzja] Gertruda Wieczorek Tadeusz Lewowicki (aut. dzieła rec.) Nella Nyczkało (aut. dzieła rec.) Jolanta Wilsz (aut. dzieła rec.) Iwan Ziaziun (aut. dzieła rec.) s. 213-218
Implikacje dla systemu edukacyjnego wynikające z mechanizmów derejestracji i detrakcji informacji = Implications for the Educational System Resulting from the Mechanisms of Deregistration and Detraction of Information Jolanta Wilsz s. 315-320
„Dyskusja nad przyszłością pedagogiki pracy trwa” Wojciech Drzeżdżon Jolanta Wilsz (aut. dzieła rec.) s. 371-374
Problemy orientacji i poradnictwa zawodowego w Polsce w kontekście integracji Europy Jolanta Wilsz s. 816-826