Znaleziono 9 artykułów

Patryk Witczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Иван Бунин в воспоминаниях Н. Берберовой, И. Одоевцевой и З. Шаховской Patryk Witczak s. 41-51
Zagadnienie życia i śmierci w powieści "Sanin" Michaiła Arcybaszewa Patryk Witczak s. 64-72
Motyw samobójstwa w prozie emigrantów pierwszej fali uchodźstwa rosyjskiego Patryk Witczak s. 87-95
Psychologia zabójcy w powieści "Początek końca" Marka Ałdanowa : intertekstualne zabawy z Fiodorem Dostojewskim Patryk Witczak s. 137-147
Proza Niny Berberowej lat 20.–30. XX wieku w kontekśœcie wielkiej emigracji rosyjskiej Patryk Witczak s. 137-145
Między Wschodem a Zachodem : filozoficzne inspiracje Michaiła Arcybaszewa w kontekście wątków tanatologicznych Patryk Witczak s. 175-184
Andrzej Niemojewski i Michaił Arcybaszew wobec rewolucji 1905 r. Patryk Witczak s. 175-184
"Серебряный век Ренэ Герра, Издательство Росток", Лола Звонарева, Санкт-Петербург 2012 : [recenzja] Patryk Witczak Лола Звонарева (aut. dzieła rec.) s. 289-292
"От Адамовича до Цветаевой. Литература, критика, печать Русского зарубежья", Олег Коростелёв, Санкт-Петербург 2013 : [recenzja] Patryk Witczak Олег Коростелёв (aut. dzieła rec.) s. 335-338