Znaleziono 6 artykułów

Ryszard Wołoszyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Związki rosyjskie Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1800-1831) Ryszard Wołoszyński s. 249-269
"Bérulle et les origines , de la restauration catholique (1575-1611) : thèse pour le doctorat ès-lettres, présentée à la Faculté des Lettres de l'Université de Paris", Jean Dagens, Bruges 1952 : [recenzja] Ryszard Wołoszyński Jean Dagens (aut. dzieła rec.) s. 429-432
Odpowiedź autora recenzji Ryszard Wołoszyński s. 442-444
"Dżordano Bruno i inkwizicija", W. S. Rożicyn, Moskwa 1955 : [recenzja] Ryszard Wołoszyński W. S. Rożicyn (aut. dzieła rec.) s. 565-569
"Poglądy społeczno-ekonomiczne Fabiana Sebastiana Klonowicza", Janusz Górski, "Studia i materiały z dziejów nauki polskiej" T. II, Warszawa 1954, s. 267-318 : [recenzja] Ryszard Wołoszyński Janusz Górski (aut. dzieła rec.) s. 642-645
"Prawo natury jako ideologia młodej burżuazji", Maria Borucka-Arctowa, "Zeszyty Naukowe UJ, nr 1, Seria nauk społecznych. Prawo. Z. 1, Kraków 1955, s. 7-56 : [recenzja] Ryszard Wołoszyński Maria Borucka-Arctowa (aut. dzieła rec.) s. 645-648