Znaleziono 6 artykułów

Janusz Górski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Posiedzenie naukowe krakowskich Zespołów Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Janusz Górski Jerzy Rebeta s. 176-178
"Z historii myśli ekonomicznej. Studia i materiały", Janusz Górski, Łódź 1986 : [recenzja] Janina Rosicka Janusz Górski (aut. dzieła rec.) s. 224-227
Poglądy ekonomiczne Stanisława Staszica Janusz Górski s. 313-330
Odpowiedź na recenzję mgra Ryszarda Wołoszyńskiego Janusz Górski s. 440-442
"Poglądy społeczno-ekonomiczne Fabiana Sebastiana Klonowicza", Janusz Górski, "Studia i materiały z dziejów nauki polskiej" T. II, Warszawa 1954, s. 267-318 : [recenzja] Ryszard Wołoszyński Janusz Górski (aut. dzieła rec.) s. 642-645
Na marginesie nowego wydania listów patriotycznych J. Wybickiego Janusz Górski Józef Wybicki (aut. dzieła rec.) s. 797-807