Znaleziono 4 artykuły

Magdalena Woźniak-Miszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mniejszości narodowe w morskiej metropolii transgranicznej Robert B. Woźniak Magdalena Woźniak-Miszewska s. 69-94
Atrakcyjność inwestycyjna Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w percepcji bezpośrednich inwestorów zagranicznych Magdalena Woźniak-Miszewska s. 179-187
Wykład otwarty pt. „Portowe miasto metropolitalne” : wybrane problemy socjologiczno-ekonomiczne nowego Szczecina, wygłoszony w dniu 18 grudnia 2014 r. Magdalena Woźniak-Miszewska s. 260
Motywy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w zachodniopomorskiem Magdalena Woźniak-Miszewska s. 364-378