Znaleziono 5 artykułów

Robert B. Woźniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rodowody socjologii Pomorza Zachodniego w zarysie : dziedzictwo historyczne i nowa jakość Robert B. Woźniak s. 7-31
Dylematy uwarunkowań społecznych w rozwoju społeczności lokalnych Robert B. Woźniak s. 7-28
Miasto portowe jako przedmiot badań socjologii morskiej Robert B. Woźniak s. 37-61
Mniejszości narodowe w morskiej metropolii transgranicznej Robert B. Woźniak Magdalena Woźniak-Miszewska s. 69-94
Społeczne wymiary bezpieczeństwa wewnętrznego w mieście portowym Robert B. Woźniak s. 133-149