Znaleziono 8 artykułów

Bartosz Wojciechowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kolizja zasad równości i pewności w prawie podatkowym a klauzula tzw. obejścia prawa podatkowego – uwagi krytyczne na tle art. 24b Ordynacji podatkowej Ziemowit Kukulski Bartosz Wojciechowski s. 9-27
Równość, prawda i sprawiedliwość w procesie cywilnym. Rozważania na tle nowelizacji k.p.c. Tomasz Pietrzykowski Bartosz Wojciechowski s. 11-24
Elements of legal practice in Christian Nubia Maria Nowak Bartosz Wojciechowski s. 195-228
"Od zasady użyteczności do demokracji : filozofia polityczna Jeremy Benthama", Tomasz Tulejski, Łódź 2004 : [recenzja] Bartosz Wojciechowski Tomasz Tulejski (aut. dzieła rec.) s. 196-199
"Atomizm a indywidualizm : rozważania nad myślą polityczną i prawną Wilhelma von Humboldta", Maciej Chmieliński, Łódź 2004 : [recenzja] Bartosz Wojciechowski Maciej Chmieliński (aut. dzieła rec.) s. 223-225
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17 lutego 2004 r., III CZP 115 Bartosz Wojciechowski s. 225-231
The Old Nubian 'Eparchal Archive' from Qasr Ibrim reconsidered Bartosz Wojciechowski s. 265-292
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 lutego 2004 r., IV CK 24 Bartosz Wojciechowski s. 280-288