Znaleziono 6 artykułów

Romuald Wojna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kłassy i kłassowaja borba w SSSR w naczale nepa (1921-1923 gg). Cz. 1: Borba s woorużonnoj kułackoj kontrrewolucijej", Iwan Jakowlewicz Trifonow, Leningrad 1964 : [recenzja] Romuald Wojna Iwan Jakowlewicz Trifonow (aut. dzieła rec.) s. 169-171
"Polsko-sowietskaja wojna 1919-1920 gg.", Irina Wasiliewna Michutina, Moskwa 1994 : [recenzja] Romuald Wojna Irina Wasiliewna Michutina (aut. dzieła rec.) s. 222-227
"Polsza - SSSR 1945-1989. Izbrannyje politiczeskije problemy, nasledije proszłogo", Moskwa 2005 (Institut rossijskoj istorii RAN), otwietstwiennyje riedaktory: Postojannyj priedstawitiel Polskoj akadiemii nauk pri Rossijskoj akadiemii nauk profiessor E[ugeniusz] Duraczyński, Diriektor Instituta rossijskoj istorii RAN czlen-korriespondient RAN A[ndriej] N[ikołajewicz] Sacharow. : [recenzja] Romuald Wojna Eugeniusz Duraczyński (aut. dzieła rec.) Andriej Nikołajewicz Sacharow (aut. dzieła rec.) s. 232-235
"Ijulskij krizis 1917 goda", Oleg Nikołajewicz Znamienskij, Moskwa-Leningrad 1964 : [recenzja] Romuald Wojna Oleg Nikołajewicz Znamienskij (aut. dzieła rec.) s. 310-312
"Prasa polska w Rosji w dobie wojny i rewolucji (1915-1919)", Andrzej Ślisz, Warszawa 1968 : [ recenzja] Romuald Wojna Andrzej Ślisz (aut. dzieła rec.) s. 436-440
"Choziajstwo i obszczestwiennyj stroj ujgurskogo gosudarstwa X-XIV ww.", Dmitrij Iwanowicz Tichonow, Moskwa-Leningrad 1966 : [recenzja] Romuald Wojna Dmitrij Iwanowicz Tichonow (aut. dzieła rec.) s. 685-687