Znaleziono 6 artykułów

Janusz Wojtasik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Walka Augusta II z obozem kontystowsko-prymasowskim w pierwszym roku panowania (1697-1698) Janusz Wojtasik s. 24-44
Wołyń w powstaniach narodowych 1794-1864 Janusz Wojtasik s. 49-77
Tomasz Wawrzecki : naczelnik zmierzchu powstania 1794 roku Janusz Wojtasik s. 57-78
Tadeusz Kościuszko w świetle polskich publikacji Janusz Wojtasik s. 131-143
Obrona Warszawy Janusz Wojtasik Tomasz Strzeżek (aut. dzieła rec.) s. 373-375
Nowe spojrzenie na polskie powstania narodowe Michał Klimecki Janusz Wojtasik (aut. dzieła rec.) s. 397-400