Znaleziono 17 artykułów

Tomasz Strzeżek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Generał Józef Bem w powstaniu listopadowym Tomasz Strzeżek s. 7-18
Między wojną a pokojem: wybrane zagadnienia z dziejów kawalerii rosyjskiej w latach 1815 – 1830 Tomasz Strzeżek s. 51-92
Armia polska w latach 1815-1830 : teoria i praktyka funkcjonowania w systemie konstytucyjnym Królestwa Polskiego Tomasz Strzeżek s. 67-91
Piotr Kiekiernicki - the Polish "Kamikaze" of the November Uprising (1830-1831) Tomasz Strzeżek s. 73-83
Kawaleria Księstwa Warszawskiego w wojnach napoleońskich - organizacja i szlak bojowy Tomasz Strzeżek s. 83-112
Walka z oddziałem gen. Cypriana Kreutza w lutym 1831 roku: epizod z dziejów powstania listopadowego w województwie sandomierskim Tomasz Strzeżek s. 89-111
Udział kawalerii Królestwa Polskiego w Wielkim Tygodniu Polaków (29 XI - 5 XII 1830 r.) Tomasz Strzeżek s. 111-131
Próba opanowania Ostrołęki przez gen. Jana Nepomucena Umińskiego na przełomie marca i kwietnia 1831 roku = An attempt at occupying Ostrołęka made by General Jan Nepomucen Umiński on the turn of March and April 1831 Tomasz Strzeżek s. 114-128
Próba opanowania Ostrołęki przez gen. Jana Nepomucena Umińskiego na przełomie marca i kwietnia 1831 roku = An attempt at occupying Ostrołęka made by General Jan Nepomucen Umiński on the turn of March and April 1831 Tomasz Strzeżek s. 114-128
    Zacytuj
  • Udostępnij
Boje korpusu gen. Jana Nepomucena Umińskiego pod Ostrołęką w marcu 1831 roku = General Jan Nepomucen Umiński’s corps’ battles of Ostrołęka in March 1831 Tomasz Strzeżek s. 127-141
    Zacytuj
  • Udostępnij
Boje korpusu gen. Jana Nepomucena Umińskiego pod Ostrołęką w marcu 1831 roku = General Jan Nepomucen Umiński’s corps’ battles of Ostrołęka in March 1831 Tomasz Strzeżek s. 127-141
"Przypadkowe krwawe zdarzenie" powstania listopadowego - bitwa pod Liwem 14-15 kwietnia 1831 roku Tomasz Strzeżek s. 163-196
"Obrona Warszawy 6-7 września 1831 roku", Tomasz Strzeżek, Olsztyn 1996 : [recenzja] Norbert Kasparek Tomasz Strzeżek (aut. dzieła rec.) s. 166-170
Zapomniane bitwy powstania listopadowego: zmagania o przeprawę pod Lwem w lutym i pierwszej dekadzie kwietnia 1831 roku Tomasz Strzeżek s. 173-193
"Kawaleria Królestwa Polskiego w powstaniu listopadowym: mobilizacja i podstawy funkcjonowania w wojnie", Tomasz Strzeżek, Olsztyn 2006 : [recenzja] Jan Ziółek Tomasz Strzeżek (aut. dzieła rec.) s. 302-305
Obrona Warszawy Janusz Wojtasik Tomasz Strzeżek (aut. dzieła rec.) s. 373-375
Cztery źródła rosyjskie do dziejów powstania listopadowego Tomasz Strzeżek Zofia Strzyżewska s. 525-537, 595