Znaleziono 3 artykuły

Grzegorz J. Wolski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Charakterystyka lasu grądowego z jodłą w rezerwacie „Jamno” Katarzyna Pawicka Grzegorz J. Wolski Beata Woziwoda s. 127-143
Flora roślin naczyniowych rezerwatu „Jamno” Katarzyna Pawicka Grzegorz J. Wolski Beata Woziwoda s. 145-157
Mszaki rezerwatu „Jamno” Katarzyna Pawicka Grzegorz J. Wolski Beata Woziwoda s. 159-170