Znaleziono 10 artykułów

Beata Woziwoda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zróżnicowanie flory roślin naczyniowych w uroczysku Rzepiszew Beata Woziwoda s. 75-91
Żółtlice, kolczurki, niecierpki i inne rośliny inwazyjne w Szadku Sylwia Suwara-Szmigielska Beata Woziwoda s. 107-125
Zróżnicowanie siedlisk i drzewostanów w lasach gminy Szadek Beata Woziwoda s. 119-133
Charakterystyka lasu grądowego z jodłą w rezerwacie „Jamno” Katarzyna Pawicka Grzegorz J. Wolski Beata Woziwoda s. 127-143
Formy ochrony szaty roślinnej w gminie Szadek Beata Woziwoda s. 143-150
Flora roślin naczyniowych rezerwatu „Jamno” Katarzyna Pawicka Grzegorz J. Wolski Beata Woziwoda s. 145-157
Mszaki rezerwatu „Jamno” Katarzyna Pawicka Grzegorz J. Wolski Beata Woziwoda s. 159-170
Walory botaniczne śródleśnego stawu w Wilamowie Beata Woziwoda s. 161-170
Flora Lasu Szadkowskiego Beata Woziwoda s. 185-195
Rezerwat „Jamno” – cenny poligon badawczy łódzkich geobotaników Beata Woziwoda s. 209-217