Znaleziono 18 artykułów

Andrzej M. Wyrwa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Andrzej M. Wyrwa s. 13-17
Przedmowa Andrzej M. Wyrwa s. 15-17
A. D. 966 : Chrzest księcia Mieszka : dylematy naukowe i znaczenie tego aktu dla przemian kulturowych na ziemiach polskich : zagadnienia wybrane Andrzej M. Wyrwa s. 19-72
Prof. dr hab. Jerzy Fogel (1942-2013) Andrzej Sikorski Andrzej M. Wyrwa s. 23-27
In die festivitatis monumentorium historiae- przemówienie powitalne podczas ceremonii otwarcia XIX Europejskich Dni Dziedzictwa na Ostrowie Lednickim, 10 września 2011 roku Andrzej M. Wyrwa s. 25-27
Łekno, gm. Wągrowiec, woj. pilskie, St. nr 3, AZP: 43-41/44 Andrzej M. Wyrwa s. 67-68
Ginący głos ludu, czyli o potrzebie ochrony dziedzictwa kulturowego wsi Andrzej M. Wyrwa s. 75-93
Dzwon Mieszko i Dobrawa na Ostrowie Lednickim : symbol dynastii piastowskiej - od jego "narodzin" do poświęcenia Andrzej M. Wyrwa s. 87-112
Wczesnośredniowieczny srebrny skarb z Tarnowa (Łekna) : informacje na temat jego odkrywania Andrzej M. Wyrwa s. 95-111
Łekno, gm. Wągrowiec, woj. pilskie. Stanowisko 3 Ewa Springer Andrzej M. Wyrwa s. 134-136
Łekno, gm. Wągrowiec, woj. pilskie. Stanowisko nr 3. Grunty wsi Tarnowo Pałuckie Ludwik Fijał Elżbieta Mucha Ewa Springer Beata Widelska Andrzej M. Wyrwa s. 134-136
Albinowi hrabiemu Węsierskiemu w hołdzie Andrzej M. Wyrwa s. 149-152
Łekno, gm. Wągrowiec, woj. pilskie (grunty pod administracją wsi Tarnowo Pałuckie). Stanowisko 3 Ludwik Fijał Elżbieta Mucha-Miłosz Piotr Namiota Ewa Springer Andrzej M. Wyrwa s. 160-162
Łekno, gm. Wągrowiec, woj. pilskie. Stanowisko 1 Andrzej M. Wyrwa s. 162-163
Łekno (Tarnowo Pałuckie), gm. Wągrowiec, woj. pilskie. Stanowiska nr 3 i 4 Andrzej M. Wyrwa s. 163-166
Nowa publikacja o polskich toporach średniowiecznych Mariusz Samp Paweł Sankiewicz (aut. dzieła rec.) Andrzej M. Wyrwa (aut. dzieła rec.) s. 191-194
Łekno, st. Ł3, gm. Wągrowiec, woj. pilskie (administracyjne grunty należą do Tarnowa Pałckiego, gm. Wągrowiec, woj. pilskie), AZP 43-31/44 Andrzej M. Wyrwa s. 224
    Zacytuj
  • Udostępnij
Łekno, st. Ł19, kościół św. Krzyża, gm. Wągrowiec, woj. pilskie, AZP 43-31/3 Andrzej M. Wyrwa s. 301