Znaleziono 41 artykułów

Andrzej Sikorski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prof. dr hab. Jerzy Fogel (1942-2013) Andrzej Sikorski Andrzej M. Wyrwa s. 23-27
Dębczyno, gm. Białogard, woj. koszalińskie. Stanowisko 39 Andrzej Krzyszowski Henryk Machajewski Andrzej Sikorski Jan Żak s. 26-27
Dębczyno, gm. Białogard, woj. koszalińskie. Stanowisko 2 A Andrzej Krzyszowski Andrzej Sikorski s. 26
Nawino, gm. Białogard, woj. koszalińskie. Stanowisko 7 Andrzej Krzyszkowski Henryk Machajewski Andrzej Sikorski s. 34
Fragmenty "złotej nitki" z Rybitw - Ostrowa Lednickiego, stan. 2. Andrzej Sikorski s. 43-49
Byszyno, gm. Białogard, woj. koszalińskie. Stanowisko 11 Henryk Machajewski Andrzej Sikorski s. 51-52
Dębczyno, gm. Białogard, woj. koszalińskie. Stanowisko 41 Andrzej Krzyszowski Józef Marcinkiewicz Andrzej Sikorski s. 58-59
Dębczyno, woj. koszalińskie, St. 53, AZP: 19-19/nie bad. Maria Miśkiewicz Andrzej Sikorski s. 61
Stanomino, gm. Białogard, woj. koszalińskie. Stanowisko 4 Andrzej Krzyszowski Andrzej Sikorski s. 70
Dębczyno, woj. koszalińskie, St. 53, AZP 19-19 Maria Miśkiewicz Andrzej Sikorski s. 71-72
Tkaniny z grobów Andrzej Sikorski Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 71-94
Dębczyno, woj. koszalińskie, st. 53 Maria Miśkiewicz Andrzej Sikorski s. 93-94
Dębczyno, woj. koszalińskie. Stanowisko 22 Andrzej Sikorski s. 94-95
Białogard - Kisielice, woj. koszalińskie. Stanowisko 2 Henryk Machajewski Andrzej Sikorski s. 109
Dębczyno, gm. Białogard, woj. koszalińskie. Stanowisko 2a Henryk Machajewski Andrzej Sikorski Jan Żak s. 113
Dębczyno, woj. koszalińskie. Stanowisko 53 Maria Miśkiewicz Andrzej Sikorski s. 113
Dębczyno, woj. koszalińskie. Stanowisko 53 Maria Miśkiewicz Andrzej Sikorski s. 119-120
Dębczyno, woj. koszalińskie. Stanowisko 38 M. Miśkiewicz Andrzej Sikorski s. 121
Dębczyno, woj. koszalińskie. Stanowisko 53 Maria Miśkiewicz Andrzej Sikorski s. 121
    Zacytuj
  • Udostępnij
Dębczyno, woj. koszalińskie. Stanowisko 53 M. Miśkiewicz Andrzej Sikorski s. 121-122
Garnki, gm. Karlino, woj. koszalińskie. Stanowisko 2 Andrzej Krzyszowski Henryk Machajewski Andrzej Sikorski s. 122-123
Dębczyno, gm. Białogard, woj. koszalińskie. Stanowisko 39 Henryk Machajewski Andrzej Sikorski s. 125-126
Karlino, woj. koszalińskie. Stanowisko 46 Andrzej Krzyszowski Henryk Machajewski Józef Marcinkiewicz Andrzej Sikorski s. 127
Dębczyno, gm. Białogard, woj. koszalińskie. Stanowisko 52 Andrzej Sikorski B. Walkiewicz s. 130
Dębczyno, gm. Białogard, woj. koszalińskie. Stanowisko 10 Andrzej Sikorski s. 141-142
Rzyszczewo, gm. Białogard, woj. koszalińskie. Stanowisko 14 Henryk Machajewski Andrzej Sikorski s. 142-143
Nawino, gm. Białogard, woj. koszalińskie. Stanowisko 6 Henryk Machajewski Andrzej Sikorski Jan Żak s. 146-147
Dębczyno, woj. koszalińskie. Stanowisko 38 Andrzej Sikorski Barbara Walkiewicz s. 147
Dębczyno, gm. Białogard, woj. koszalińskie. Stanowisko 10 Andrzej Sikorski s. 148-149
Fragmenty tkanin z dwóch wczesnośredniowiecznych grobów cmentarzyska "Mały Skansen" : kilka uwag o ubraniu wczesnośredniowiecznym Andrzej Sikorski Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 149-166
Białogórzyno, gm. Białogard, woj. koszalińskie. Stanowisko 18 Henryk Machajewski Andrzej Sikorski s. 149
Byszyno, gm. Białogard, woj. koszalińskie. Stanowisko 8 Andrzej Krzyszowski Henryk Machajewski Andrzej Sikorski Jan Żak s. 157
Buczek, gm. Białogard, woj. koszalińskie. Stanowisko 13 Henryk Machajewski Andrzej Sikorski s. 158-159
    Zacytuj
  • Udostępnij
Nasutowo, gm. Białogard, woj. koszalińskie. Stanowisko 4 Andrzej Krzyszowski Józef Marcinkiewicz Andrzej Sikorski s. 171
Dębczyno, gm. Białogard, woj. koszalińskie. Stanowisko 10 Andrzej Sikorski s. 186-187
Dębczyno, woj. koszalińskie. Stanowisko 38 Andrzej Sikorski B. Walkiewicz s. 187
Tkaniny z cmentarzyska szkieletowego w Gieczu, gm. Dominowo, woj. wielkopolskie (stan.4) Elżbieta Indycka Andrzej Sikorski s. 207-221
Wyniki analiz fragmentów tkanin z grobu 17 Andrzej Sikorski s. 213-224
Jerzy Fogel (1942-2013) Andrzej Sikorski s. 245-247
"Szlachta ziemi chełmskiej do połowy XVI wieku", Włodzimierz Czarnecki, Białystok 2012 : [recenzja] Piotr Andrzej Dmochowski Andrzej Sikorski Włodzimierz Czarnecki (aut. dzieła rec.) s. 284-305
"Herbarz szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie", t. 1, 2, opr. Marek Woliński, Szczecin 2011, 2014 : [recenzja] Piotr Andrzej Dmochowski Andrzej Sikorski Marek Woliński (aut. dzieła rec.) s. 326-340