Znaleziono 4 artykuły

Jan Wysocki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Proces informacyjny biskupa Józefa Rybińskiego i jego przydatność do biografii Jan Wysocki s. 221-252
Stan badań nad postacią św. Stanisława w historiografii powojennej Jan Wysocki s. 299-306
Kronika Wydziału Teologicznego ATK : II semestr 1975 Jerzy Bajda Tadeusz Dajczer Jan Wysocki s. 307-327
"Józef Ignacy Rybiński biskup włocławski i pomorski 1777-1806 : zarys biograficzny na tle rządów diecezją", Jan Wysocki, Rzym 1967 : [recenzja] H. R. Jan Wysocki (aut. dzieła rec.) s. 339-345