Znaleziono 3 artykuły

H. R.

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Józef Ignacy Rybiński biskup włocławski i pomorski 1777-1806 : zarys biograficzny na tle rządów diecezją", Jan Wysocki, Rzym 1967 : [recenzja] H. R. Jan Wysocki (aut. dzieła rec.) s. 339-345
"Rozwój pojęcia historii Kościoła od I do XVIII wieku", Romuald Gustaw, Poznań-Warszawa-Lublin 1965 : [recenzja] H. R. Romuald Gustaw (aut. dzieła rec.) s. 406-410
"Z dziejów diecezji warmińskiej w. XVI : geneza braniewskiego Hozianum : przyczynek do zespolenia Warmii z Rzeczpospolitą (1549-1564)", Jan Korewa, Poznań-Warszawa-Lublin 1965 : [recenzja] H. R. Jan Korewa (aut. dzieła rec.) s. 410-411