Znaleziono 5 artykułów

Wacław Zaïkyn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kościół Prawosławny a Rzeczpospolita Polska : zarys historyczny : 1370-1632", Kazimierz Chodynicki, Warszawa 1934 : [recenzja] Wacław Zaïkyn Kazimierz Chodynicki (aut. dzieła rec.) s. 235-239
"Duch ruské církve", Valerij S. Vilinsky, Praha 1930 : [recenzja] Wacław Zaïkyn Valerij S. Vilinsky (aut. dzieła rec.) s. 239-250
Uwagi o stanie współczesnej teologji prawosławnej = Hodiernae theologiae orthodoxae conspectus Wacław Zaïkyn s. 254-277
Uwagi o stanie współczesnej teologji prawosławnej : (dokończenie) = Hodiernae theologiae orthodoxae conspectus Wacław Zaïkyn s. 389-406
"Nowa" teorja o początkach chrześcijaństwa na Rusi = De "nova" theoria, quae origines religionis christianae in Russia explicat Wacław Zaïkyn s. 520-534