Znaleziono 5 artykułów

Marek Zaborowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sakramenty święte w aspekcie prawno-historycznym Marek Zaborowski s. 29-54
Dyspensa w prawodawstwie kościelnym Marek Zaborowski s. 31-45
Forma nadzwyczajna zawarcia małżeństwa Marek Zaborowski s. 115-130
"Ewolucja dyscypliny sakramentów uzdrowienia w zakresie communicatio in sacris", Marek Zaborowski, Tarnów 2009 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Marek Zaborowski (aut. dzieła rec.) s. 355-356
"Sakrament święceń (kanony 1008–1054)", Marian Pastuszko, Kielce 2008 : [recenzja] Marek Zaborowski Marian Pastuszko (aut. dzieła rec.) s. 425-428