Znaleziono 8 artykułów

Władysław Zalewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konserwacja fresków w prezbiterium kolegiaty wiślickiej Władysław Zalewski s. 45-51
Problemy konserwacji wczesnośredniowiecznych reliktów gipsowych Mieczysław Stec Władysław Zalewski s. 54-59
Uwagi na temat problemów konserwatorskich rytowanej posadzki w krypcie kolegiaty wiślickiej Władysław Zalewski s. 80-82
Dokształcanie podyplomowe konserwatorów na Studium Konserwacji Dzieł Sztuki, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Władysław Zalewski s. 138-139
Problemy estetyczne konserwacji malarstwa ściennego u progu XXI wieku Władysław Zalewski s. 151-153
Konserwacja dzieł sztuki w Polsce Władysław Zalewski s. 159-163
Katedra Konserwacji Malowideł Ściennych i Rzeźby Architektonicznej (1966-1990) Władysław Zalewski s. 191-195
Aleksandra Bogdanowska (1932-1989) Jerzy Gadomski Władysław Zalewski s. 288-289