Znaleziono 7 artykułów

Krystyna Zinczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza podstawowych czynników wydajności pracy w przemyśle w latach 1978—1985 Krystyna Zinczuk Mikołaj Zinczuk s. 53-64
Bezrobocie absolwentów na tle ogółu bezrobotnych w latach 1996-2000 Krystyna Zinczuk s. 75-87
Ekonomista : zawód atrakcyjny : w świetle badań Mirosława Grodzka Krystyna Zinczuk Mikołaj Zinczuk s. 105-110
Rozwój sektora MSP w województwie lubelskim w latach 2000-2004 Krystyna Zinczuk Bartłomiej Zinczuk s. 161-176
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kształtowanie się indywidualnej wydajności pracy robotników pod wpływem wybranych cech osobowych : na podstawie badań własnych Krystyna Zinczuk s. 187-210
Analiza przestrzennego zróżnicowania gałęzi przemysłu uspołecznionego w Polsce Krystyna Zinczuk Mikołaj Zinczuk s. 253-258
Integracja przemysłu spożywczego z rolnictwem na przykładzie Kombinatu Przemysłowo-Rolnego „Fructopol” w Lublinie Krystyna Zinczuk Mikołaj Zinczuk s. 411-419