Znaleziono 2 artykuły

Frederique de Vignemont

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Habeas Corpus : poczucie własności swojego ciała Frederique de Vignemont Paweł Gładziejewski (tłum.) Przemysław Nowakowski (tłum.) s. 83-114
How many bodies we can find in one mind... and the other stories : interview with Frederique de Vignemont = Jak wiele ciał można znaleźć w jednym umyśle... i inne historie : wywiad z Frederique de Vignemont Paweł Gładziejewski Przemysław Nowakowski Witold Wachowski s. 162-173, 389-401