Znaleziono 1 artykuł

Sylwia hen

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Crowdsourcing jako współczesne narzędzie kształtowania otwartych modeli procesów innowacyjnych Piotr Niedzielski Sylwia hen s. 65-93