Znaleziono 17 artykułów

Piotr Niedzielski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Katarzyna Brzychcy Karolina Drela Piotr Niedzielski s. 5-6
Wstęp Piotr Niedzielski Robert Stanisławski Edward Stawasz s. 5-10
Wstęp Karolina Drela Piotr Niedzielski Rafał Szymański s. 5-6
Wstęp Piotr Niedzielski s. 5-8
Wstęp Piotr Niedzielski s. 5-8
Wstęp Jacek Buko Marzena Frankowska Piotr Niedzielski s. 5-6
Wstęp Piotr Niedzielski Jolanta Witek s. 7-8
Wstęp Piotr Niedzielski Jolanta Witek s. 7-8
Wstęp Piotr Niedzielski Jolanta Witek s. 7-8
Wstęp Andrzej S. Grzelakowski Piotr Niedzielski Michał Pluciński s. 7-8
Wprowadzenie Piotr Niedzielski Dariusz Trzmielak s. 7-10
Przedsiębiorczość akademicka : ścieżki komercjalizacji wiedzy i technologii Piotr Niedzielski Katarzyna Łobacz s. 39-51
Crowdsourcing jako współczesne narzędzie kształtowania otwartych modeli procesów innowacyjnych Piotr Niedzielski Sylwia hen s. 65-93
Modelowy program mentoringu biznesowego : część I Izabela Anna Kowalczyk Piotr Niedzielski s. 131-144
Działalność jednostek naukowych na rzecz sektora mikro i małych przedsiębiorstw finansowana z programu "Bon na innowacje" Piotr Niedzielski Rafał Szymański s. 225-237
Kształtowanie konkurencyjności pasażerskiego transportu kolejowego : studium przypadku Piotr Niedzielski s. 234-247
Innowacje organizacyjno-menedżerskie w sektorze usług jako narzędzie kształtowania konkurencyjności : studium przypadku w transporcie kolejowym Piotr Niedzielski s. 289-295