Znaleziono 3 artykuły

Katarzyna Łobacz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Katarzyna Łobacz s. 5-9
Wpływ doradców biznesowych na decyzje w zakresie realizacji projektów innowacyjnych w MŚP : perspektywa europejska Paweł Głodek Katarzyna Łobacz s. 11-29
Przedsiębiorczość akademicka : ścieżki komercjalizacji wiedzy i technologii Piotr Niedzielski Katarzyna Łobacz s. 39-51