Znaleziono 9 artykułów

Jolanta Witek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Piotr Niedzielski Jolanta Witek s. 7-8
Wstęp Piotr Niedzielski Jolanta Witek s. 7-8
Wstęp Piotr Niedzielski Jolanta Witek s. 7-8
Wstęp Jolanta Witek s. 7-8
Uczelnia : organizacja służąca otoczeniu Jolanta Witek s. 25-36
Nowe technologie w badaniu zachowań nabywców – wymóg współczesności Jolanta Witek s. 147-157
Edukacja a kreowanie przedsiębiorczości : wyzwanie dla szkolnictwa wyższego Jolanta Witek s. 167-179
Możliwości włączania się przedsiębiorstw sektora MŚP w globalne łańcuchy wartości korporacji transnarodowych Marzena Frankowska Jolanta Witek s. 381-392
Budowanie relacji biznes - nauka - samorząd w oddziaływaniu na rozwój klastrów Jolanta Witek s. 381-395