Znaleziono 6 artykułów

Marzena Frankowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Jacek Buko Marzena Frankowska Piotr Niedzielski s. 5-6
Potrzeby doskonalenia kompetencji kadr menedżerskich w regionie zachodniopomorskim Marzena Frankowska Barbara Głowacz s. 67-82
Modele współpracy przedsiębiorstw klastrowych w obszarze logistyki Marzena Frankowska s. 77-92
Identyfikacja inicjatywy klastrowej jako systemu logistycznego Marzena Frankowska Mariusz Jedliński s. 93-106
Znaczenie koncepcji klastrowych łańcuchów dostaw w zwiększaniu międzynarodowej konkurencyjności regionalnych sieci kooperacyjnych Marzena Frankowska s. 102-117
Możliwości włączania się przedsiębiorstw sektora MŚP w globalne łańcuchy wartości korporacji transnarodowych Marzena Frankowska Jolanta Witek s. 381-392