Znaleziono 11 artykułów

Edward Stawasz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Piotr Niedzielski Robert Stanisławski Edward Stawasz s. 5-10
Główne obszary sił motorycznych i napięć w systemie transferu i komercjalizacji technologii w Polsce Edward Stawasz s. 13-26
Krzysztof B. Matusiak : organizator, badacz innowacji i przedsiębiorczości Jerzy Cieślik Edward Stawasz s. 13-26
Polityka innowacyjna wobec MSP Edward Stawasz s. 37-57
Rola doradztwa gospodarczego w tworzeniu wiedzy i strategii rozwoju w mikroprzedsiębiorstwach Wojciech Grabowski Edward Stawasz s. 49-59
Rola doradztwa gospodarczego w zarządzaniu w mikroprzedsiębiorstwach Edward Stawasz s. 179-192
Innowacyjność MSP a możliwość tworzenia nowych miejsc pracy w kontekście szarej strefy Edward Stawasz s. 217-230
Innowacyjność polskiego sektora MSP w świetle badań własnych Edward Stawasz s. 241-290
Relacje między innowacyjnością i konkurencyjnością w małych innowacyjnych firmach Edward Stawasz s. 269-279
Doradztwo gospodarcze w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych Edward Stawasz s. 353-366
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wnioski i rekomendacje na rzecz polityki innowacyjnej skierowanej do MSP Robert Stanisławski Edward Stawasz s. 365-398