Tytuł Studia Sieradzana
ISSN 2299-2928
Wydawca Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Studia Sieradzana
2012, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Jakub Bartoszewski
Czas, transcendencja, odpowiedzialność : wybrane wątki późnej twórczości Emmanuela Lévinasa Stanisław Barszczak s. 1-19
"Cyfrowa Ziemia Sieradzka" przykładem regionalnej biblioteki cyfrowej informującej o kulturze sieradzkiej Paulina Bartosik s. 20-25
Obraz parmenidejskiej drogi prawdy i mniemań - idea Prawdy u Parmenidesa z Elei i platońska metafora jaskini Anna Macha-Aslanidou s. 26-38
Samotne macierzyństwo skutkiem różnych doświadczeń życiowych - dziecko w życiu samotnej matki Marlena Makowska s. 40-56
Doktryna religijna i jej implikacje pedagogiczne : krytyczne podejście Jakub Bartoszewski s. 57-70
Człowiek : podmiot czy przedmiot działań medycznych Katarzyna Przysucha s. 71-75
O wolności słowa Mordecai Roshwald Magdalena Frątczak (tłum.) s. 76-81
Możliwość i wolność, Turyn 1956, rozdz. 1, Egzystencjalizm jako filozofia możliwości Nicola Abbagnano Jakub Bartoszewski (tłum.) s. 82-87