Tytuł Studia Sieradzana
ISSN 2299-2928
Wydawca Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Studia Sieradzana
2012, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Jakub Bartoszewski
Rola bajki w kształtowaniu się twórczości dziecka Joanna Swędrak s. 1-14
W kierunku współistnienia: Abbagnanowska propozycja bycia-ze-światem Jakub Bartoszewski s. 15-24
Postawy rodziców a zachowania lękowe dzieci w wieku wczesnoszkolnym Marlena Makowska s. 25-35
Internetowe kolekcje książek dziecięcych Paulina Bartosik s. 36-43
Mravnosť ako filozoficko-antropologický problem Jan Šlosiar s. 44-52
Religiozita a spiritualita Marián Palenčár s. 53-61
Poczucie tragiczności życia jako źródłowe doświadczenie człowieczeństwa w myśli Miguela de Unamuno M. Płóciennik s. 62-75
Kartezjańskie principia filozoficzno-przyrodnicze Jakub Bartoszewski s. 76-86
Recenzja książki Jakuba Bartoszewskiego: "Wprowadzenie do filozofii Nicola Abbagnano, Kraków 2012" Anna Mroczkowska Jakub Bartoszewski (aut. dzieła rec.) s. 87
Recenzja książki Jakuba Bartoszewskiego "Człowiek XXI wieku. Recepcja kartezjańskiej filozofii przyrody, Kraków 2012" Iwona Jagielska Jakub Bartoszewski (aut. dzieła rec.) s. 88
"Introduzione all'esistenzialismo", Nicola Abbagnano : [recenzja] Jakub Bartoszewski Nicola Abbagnano (aut. dzieła rec.) s. 89-92
Recenzja książki Urszuli Idziak pt. "Dar. Spór między Jeanem-Lukiem Marionem a Jacques'em Derridą" Maciej Kostyra Urszula Idziak (aut. dzieła rec.) s. 93-100
Sprawozdanie z konferencji "Wychowanie, kształtowanie, formowanie. Czy współczesna pedagogika poradzi sobie bez duchowości?" Jakub Bartoszewski s. 101-102