Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Utrato, ty moja Utrato (II) Jerzy Kaleta s. 1-23
Dwa zapomniane wydawnictwa pruszkowskie z okresu hitlerowskiej okupacji Henryk Krzyczkowski Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 24-40
Wspomnienia z Gimnazjum Zana (1930-1934) : część III i ostatnia Michał Czapski s. 41-47
Co wam zostało dziewczęta? Jerzy Kaliński s. 48, 48-0