Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp od Redakcji. s. 3, 3-0
"St. Majewski S.A" - firma z tradycją s. 4-61
Gestapo w Fabryce Ołówków Zdzisław Zaborski s. 62-78
Fragment Statusu Kasy Przezorności i Pomocy dla Pracujących z pierwszych lat istnienia fabryki. s. 79-83
Reprodukujemy fragmenty Księgi Pamiątkowej ofiarowanej w kwietniu 1945 r. przez pracowników fabryki dyr. Leszkowi Majewskiemu z okazji 25-lecia pracy. s. 84-96
Z zapisków pruszkowskiego akowca : ocalić od zapmnienia s. 97-109
Pamięci Janki Karwowskiej Zofia Łosiewicz-Chmurowa s. 110-112