Tytuł Pogranicze. Polish Borderland Studies
ISSN 2353-3781
Wydawca Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Pogranicze. Polish Borderland Studies
2015, Tom 3, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Ewa Ganowicz s. 5-6
Historie uwarunkowania odrębności regionu Śląska Opolskiego Danuta Kisielewicz s. 7-18
O Śląsku wymyślonym i wyobrażonym, czyli o śląskoznawstwie w ponowoczesnej narracji Aleksander Kwiatek s. 19-36
Obywatel a władza lokalna w pierwszym powojennym dziesięcioleciu na przykładzie gminy Kościeliska Edmund Nowak s. 37-56
Warunki niezależności ekonomicznej mniejszości polskiej na Śląsku Opolskim Stanisław Senft s. 57-67
Metody kształtowania postaw patriotycznych u młodzieży rodzimego pochodzenia na Śląsku Opolskim w latach 1950-1970 Adriana Dawid s. 69-82
Wielokulturowy Śląsk Opolski - perspektywa politologiczna Marek Mazurkiewicz s. 83-101