Tytuł Pogranicze. Polish Borderland Studies
ISSN 2353-3781
Wydawca Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Pogranicze. Polish Borderland Studies
2013, Tom 1, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fenomen pograniczy Wojciech Opioła Aleksandra Trzcielińska-Polus s. 6-11
Podziały i sąsiedztwa w ponowoczesnym świecie : narracje granic w geografii politycznej David Newman Anssi Paasi Bartosz Czepil (tłum.) s. 12-34
Kategorie pogranicza w politologii : aspekty teoretyczne i praktyczne Wojciech Tomasz Modzelewski Arkadiusz Żukowski s. 35-43
Granica państwa jako kategoria wielowymiarowa Grzegorz Balawajder s. 44-56
O znaczeniu kategorii pogranicza we współczesnej polskiej politologii Bartosz Czepil Wojciech Opioła s. 58-63
Pogranicze jako kategoria politologiczna Roman Bäcker s. 65
Politologiczne konteksty pogranicza Henryk Chałupczak s. 66-67
Pogranicze a badania politologiczbe Andrzej Chodubski s. 68
Istnieją tylko pogranicza, nie granice Janina Fras s. 69-70
Politologia pogranicza Wiesław Hładkiewicz s. 71
Centrum, peryferie, pogranicze Jan Holzer s. 72
Pogranicze w warsztacie politologa Marceli Kosman s. 73
Kategoria pogranicza w politologii Wojciech Tomasz Modzelewski Arkadiusz Żukowski s. 74-75
Pogranicze jako kategoria politologiczna Lech Rubisz s. 76-77
Pogranicze jako kategoria w naukach o polityce Janusz Ruszkowski s. 78-79
Pogranicze a polityka bezpieczeństwa Bolesław Sprengel s. 80
Pogranicze w politologii Radosław Zenderowski s. 81
Hercegowina na styku narodów, religii i języków Krzysztof Krysieniel s. 83-90
Wielka Brytania jako region pogranicza : tożsamości i artykulacja interesów politycznych Magdalena Katana s. 91-105
Strategie migracyjne Polaków po 2004 roku : przypadek Szkocji Monika Gacek s. 106-116