Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica
ISSN 1427-9681
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica
1999, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z obserwacji nad rosyjską literaturą popularną XVIII wieku Anna Warda s. 5-14
Об отношении писателя к власти (на материале предисловий к книгам второй половины XVIII века) Анна Варда s. 15-23
Rosyjscy pisarze pańszczyźniani Bogusław Mucha s. 25-45
Arcydzieła malarstwa zachodnioeuropejskiego w opinii rosyjskich pisarzy-podróżników Bogusław Mucha s. 47-60
Проблема инспирации Г. Т. Бокля в публицистике Д. И. Писарева Барбара Оляшек s. 61-69
Павел I глазами Д. Мережковского и В. Ходасевича Елена Андрушенко s. 71-89
Маяковский и русская утопия XX века Витольд Парневски s. 91-102
Проблема власти в судьбе и творчестве Владимира Маяковского Неля Лысенко s. 103-111
Polemika z mitem "nowego człowieka" w powieści W. Kawierina "Artysta nieznany" Janina Sałajczykowa s. 113-121
Библейская символика и проблема власти в русской поэзии XX века Роман Мних s. 123-131
Поэзия Марины Цветаевой в контексте проблемы "писатель и власть" Ольга Дубровская s. 133-138
Власть и судьба в символике чисел Анны Ахматовой Людмила Мних s. 139-145
Problematyka przekładu zbioru baśni "Czarodziejski pierścień" na język polski Bożena Szczerbiak s. 147-157
Świece trzykrotnie wypalone Anna Bednarczyk s. 159-173
Eduard Limonow i jego stosunek do władzy Wanda Supa s. 175-183