Tytuł Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989
ISSN 1733-6996
Wydawca Instytut Pamięci Narodowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989
2013, Numer 1(11)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Dariusz Iwaneczko s. 9
Struktura, kadra kierownicza i główne kierunki działań operacyjnych Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej oraz Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Brzozowie w latach 1957-1990 Paweł Fornal s. 13-71
Struktury Służby Bezpieczeństwa w województwie wałbrzyskim w latach 1975-1990 Michał Zielonka s. 73-87
Komunistyczny obóz pracy Nowiny-Błudek na Zamojszczyźnie (1944-1945) Krzysztof A. Tochman s. 91-105
Aparat bezpieczeństwa a geneza wypadków gryfickich w 1951 r. Paweł Benken s. 107-127
Bezpieka i partia wobec wyborów do Sejmu PRL I kadencji w 1952 r. w województwie krakowskim Sebastian Drabik s. 129-161
Badania historyczne i medyczne w procesie identyfikacji ofiar komunizmu Milena Bykowska Marta Kuś Andrzej Ossowski Łukasz Szleszkowski Krzysztof Szwagrzyk Agata Thannhäuser s. 163-178
Działania Służby Bezpieczeństwa na terenie województwa katowickiego w aspekcie ochrony informacji niejawnych w latach 1959-1975 : wybrane problemy Dariusz J. Gregorczyk s. 179-193
Wydział II Kaszubskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza wobec "Solidarności" oraz opozycji antykomunistycznej (1980-1983) Marcin Kłodziński s. 195-218
Służba Bezpieczeństwa wobec ośrodka duszpasterskiego na Drabiniance w Rzeszowie w latach 1969-1990 w świetle materiałów operacyjnych Dariusz Iwaneczko s. 219-319
Służba Bezpieczeństwa jako praktyk wpływu społecznego : oddziaływanie na tajnych współpracowników Agnieszka Gałkowska s. 321-347
Jak badać dzieje aparatu bezpieczeństwa w Polsce Ludowej? Jerzy Eisler s. 351-360
System organizacji pracy powiatowych referatów Służby Bezpieczeństwa i próby jego reform w latach sześćdziesiątych Marcin Kasprzycki s. 363-399
"Wojska Ochrony Pogranicza 1945-1965. Wybrane problemy", Jerzy Ryszard Prochwicz, Piotrków Trybunalski 2011 : [recenzja] Paweł Skubisz Jerzy Ryszard Prochwicz (aut. dzieła rec.) s. 403-417
Wykaz skrótów s. 418-425
Noty o Autorach s. 426-428