Tytuł Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989
ISSN 1733-6996
Wydawca Instytut Pamięci Narodowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989
2012, Numer 1(10)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Dariusz Iwaneczko s. 7-8
Tarcza i miecz - od rozkwitu do upadku : podstawowe funkcje, struktury, potencjał kadrowy oraz obsada personalna Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (przy Radzie Ministrów) ZSRR w latach 1975-1991 Leszek Pawlikowicz s. 11-83
Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej w latach 1946-1989 : rozwój organizacyjny i rola w aparacie represji PRL Tomasz Pączek s. 85-129
Zapomniane organy bezpieczeństwa państwa - Wojskowa Służba Wewnętrzna KBW i WOP, Wojskowa Służba Wewnętrzna Jednostek Wojskowych MSW Radosław Peterman Jacek Wygoda s. 131-164
Represyjne działania Wojsk Bezpieczeństwa Wewnętrznego województwa łódzkiego w pierwszym półroczu 1946 r. Marcin Gmyr s. 167-183
Tajny współpracownik "X" : studium współpracy agenturalnej Józefa Kurylaka Dariusz Iwaneczko s. 185-216
Ośrodki kształcenia chorążych w MSW : na przykładzie Szkoły Chorążych pionu obserwacji Adrian Jusupović s. 217-236
Kaci bezpieki na tle Marca'68 : Roman Romkowski, Anatol Fejgin i Józef Różański w oczach SB (1964-1968) Radosław Kurek s. 237-256
Ostatnia walka grupy Edwarda Taraszkiewicza "Żelaznego" w świetle zeznań żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Artur Piekarz s. 257-298
Emigracyjny rozdział kariery politycznej Stanisława Bańczyka (do 1957 r.) Janusz Wróbel s. 299-324
Strategia konia trojańskiego : aparat bezpieczeństwa PRL wobec emigracyjnego Stronnictwa Pracy Paweł Ziętara s. 325-365
Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza widziany oczami jego szefa, płk. Stefana Sobczaka : ocena zaprezentowana na odprawie kadry kierowniczej tej formacji na początku 1955 r. Grzegorz Goryński s. 369-411
Czy Lech Wałęsa był agentem Wojskowej Służby Wewnętrznej? Glosa w sprawie pewnego zeznania, czyli kilka uwag o karcie osobowej tajnego współpracownika WSW Bartosz Kapuściak s. 413-435
Reforma krakowskiej struktury SB na przełomie lat 1989 i 1990 (w świetle zachowanych materiałów archiwalnych w krakowskim OBUiAD) Piotr Milczanowski s. 437-502
Kazimierz Jankowski (1921-1975), generał brygady, sędzia WSR w Gdańsku i Koszalinie, prezes Izby Wojskowej Sądu Najwyższego Krzysztof Dziadziuszko s. 505-510
Piotr Śmietański (1899-1950), kat z Mokotowa Szymon Hermański Tomasz Wróblewski s. 511-522
"Przewodnik po cywilnych służbach specjalnych od UB do ABW", Rafał Pieja, Mikołów 2011 : [recenzja] Filip Musiał Rafał Pieja (aut. dzieła rec.) s. 525-532
"Przypadek ks. Brunona Magotta. Studium źródłoznawcze dokumentacji kościelnej i akt aparatu bezpieczeństwa", Łucja Marek, Mariusz Trąba, Katowice 2010 : [recenzja] Antoni Zieliński Łucja Marek (aut. dzieła rec.) Mariusz Trąba (aut. dzieła rec.) s. 533-552
Wykaz skrótów s. 553-561
Noty o Autorach s. 562-564