Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica
ISSN 0208-6069
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica
2013, Tom 72

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Wojciech J. Katner s. 5-8
Wpływ braku zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na obowiązek świadczenia ubezpieczyciela Bartosz Wojno s. 9-24
Naruszenie powinności deklaracji jako podstawa odmowy wypłaty odszkodowania ubezpieczeniowego Bartosz Kucharski s. 25-44
Naruszenie obowiązku zapłaty składki ubezpieczeniowej jako podstawa odmowy zapłaty świadczenia pieniężnego przez ubezpieczyciela Marcin Orlicki s. 45-53
Granice swobodnego kształtowania klauzuli siły wyższej przez ubezpieczyciela Beata Superson-Polowiec s. 55-65
Problematyka działań umyślnych w ubezpieczeniach na życie Magdalena Szczepańska s. 67-77
Interes ubezpieczeniowy a obowiązek spełnienia świadczenia ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia Szymon Byczko s. 79-94
Zasada odszkodowania Aleksander Raczyński s. 95-100
Odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z uwagi na naprawienie szkody przez inny podmiot Bernadetta Fuchs s. 101-116
Przedawnienie roszczeń jako przyczyna odmowy wypłaty roszczeń przez ubezpieczyciela Małgorzata Serwach s. 117-132
Potrzeba zmian w zakresie funkcji kompensacyjnej ufg w razie niemożności wypłaty świadczenia pieniężnego w przypadku upadłości zakładu ubezpieczeń Monika Szaraniec s. 133-151