Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica
ISSN 0208-6069
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica
2014, Tom 73

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Doctrina multiplex, veritas una Piotr Łukowski s. 5-26
Prawda jest kobietą Agata Han s. 27-36
Prawda, prawo i literatura Maciej Wojtuń s. 37-48
Zasady tzw. "prawdy materialnej" i "prawdy formalnej" : analiza logiczno-filozoficzna i przeglądowa Łukasz Łukowski Bartosz Żukowski s. 49-62
Prawda jako przypadek praktyki : uwagi na marginesie dogmatycznej koncepcji prawdy obiektywnej Jacek Jaśkiewicz s. 63-78
Prawda arystotelesowska w procesie administracyjnym i sądowoadministracyjnym Waldemar Gontarski s. 79-110
Prawda w procesie karnym Jacek Izydorczyk s. 111-116
Realizacja zasady prawdy w postępowaniu cywilnym a ciężar dowodu i ciężar argumentacji Michał Krok s. 129-146
Prawda materialna w procesie karnym w perspektywie projektowanych zmian kodeksu postępowania karnego Paweł Przygucki s. 147-156