Tytuł Silesian Journal of Legal Studies
ISSN 2080-1912
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Silesian Journal of Legal Studies
2013, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Editorial Barbara Mikołajczyk s. 7
Constitutional Sociology and Politics : Theories and Memories Paulo Ferreira da Cunha s. 11-30
The Principle of Fair Competition in the Description of the Subject-Matter of Procurement : An Analysis of the Case Law of Poland and of the European Union Magdalena Czajkowska s. 31-43
Practical Application of the Human Dignity Clause : The German Example Adam Jakuszewicz s. 44-57
Contracts Related to Public Procurements in the Polish Legal System Michał Kania s. 58-65
Les curateurs professionnels et sociaux exerçant une surveillance des mineurs Piotr Stępniak s. 66-81
"Komitet ONZ Ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet - ustrój, kompetencje, funkcjonowanie", Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Toruń 2011 : [recenzja] Barbara Mikołajczyk Katarzyna Sękowska-Kozłowska (aut. dzieła rec.) s. 87-88
"Europejska Spółka Akcyjna w postępowaniu rejestrowym", Natalia Banaś, Warszawa 2012 : [recenzja] Katarzyna Pokrzyszka Natalia Banaś (aut. dzieła rec.) s. 89-92
"Sytuacja dziecka w konflikcie zbrojnym : studium prawnomiędzynarodowe", Joanna Nowakowska-Małusecka, Bydgoszcz-Katowice 2012 : [recenzja] Ilona Topa Joanna Nowakowska-Małusecka (aut. dzieła rec.) s. 93-95
Does a «Common European Sales Law» Constitute a New Step Towards the Harmonization of Contract Law in the European Union? Małgorzata Pohl Anita Strzebińczyk s. 99-104
List of Selected Books Published by the Researchers of the Faculty of Law and Administration of the University of Silesia in 2012 s. 105-110
List of Conferences Organised at the Faculty of Law and Administration of the University of Silesia in 2012 s. 111-112