Tytuł Acta Politica
ISSN 0867-0617
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Acta Politica
2014, Numer 30

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka społeczna UE w aspekcie koordynacji zabezpieczenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem Polski Ryszard Tomczyk s. 5-22
Superpower czy Superstate?: dylematy unijnej obecności na arenie międzynarodowej Maciej Drzonek s. 23-33
Polsko-niemiecka współpraca wojskowa w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa w latach 1991–2011 Grzegorz Janiszewski s. 35-54
Dekomunizacja Albanii – lustracja, wymiar sprawiedliwości i pomoc UE Ewelina Targosz s. 55-70
Transformacja czy tranzycja? : szkice definicyjne Małgorzata Mieczkowska s. 71-80
Znaczenie języka narodowego w procesie emancypacji politycznej Walii i Kornwalii na początku xxi wieku Bartłomiej H. Toszek s. 81-94