Tytuł Acta Politica
ISSN 0867-0617
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Acta Politica
2014, Numer 27

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
    Zacytuj
  • Udostępnij
Postbürgerliche Parteiprogramme Joachim v. Wedel s. 5-17
W poszukiwaniu recepty na Europę Regionów – idee Europy stu flag w myśli Yanna Fouéré Małgorzata Mieczkowska s. 19-30
Przedstawicielstwo interesów Serbołużyczan – aktualna debata Ludwig Elle s. 31-51
Partie polityczne w Bretanii: między regionalizmem, autonomią a separatyzmem Nicole Dołowy-Rybińska s. 53-66
Język narodowy jako instrument mobilizacji politycznej w Walii i Kornwalii na początku XXI w. Bartłomiej H. Toczek s. 67-80
Partie etniczne i mniejszości narodowych na przykładzie bułgarskiego Ruchu na Rzecz Praw i Wolności (DPS) Dominika Kasprowicz s. 81-96
Współczesne partie i ruchy polityczne wśród Tatarów krymskich w kontekście sytuacji narodowościowej i politycznej na Krymie Selim Chazbijewicz s. 97-105
Szanse i zagrożenia dla funkcjonowania partii etnicznej na obszarze postsocjalistycznym na przykładzie organizacji Tatarów krymskich – Milli Firka Michał Czepczyński s. 107-121
Powstanie, rozwój i ewolucja działalności Partii Pracujących Kurdystanu Fuad Jomma Khoushnaw Tillo s. 123-138
Promocja regionalizmu w programie i działalności Unii Wielkopolan (1990–1999) Tomasz Sikorski s. 139-152
Komitet Wyborczy Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim w wyborach samorządowych 1990–2006 Małgorzata Alberska s. 153-163
Ruch Autonomii Śląska a Prawo i Sprawiedliwość:relacje i kontrowersje Andrzej Hoehle s. 165-177
Mniejszości narodowe w Polsce a partie etniczne – możliwości i bariery Janusz Mieczkowski s. 179-189
Realizacja Krajowego programu zapobiegania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji w latach 2004–2009 Marzenna Giedrojć s. 191-204