Tytuł Tematy z Szewskiej
ISSN 1898-3901
Wydawca Uniwersytet Wrocławski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Tematy z Szewskiej
2017, Numer 1(18)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Krzysztof Solarewicz s. 7-9
Kaczka De Vaucansona, czyli rzecz o rzeczach : kilka uwag o humanistyce nieantropocentrycznej Bogusław Wajzer s. 10-23
Czy człowiek jest realnie obecny w rzeczach? : Polemika z filozofią Andrzeja Nowickiego Antoni Płoszczyniec s. 24-40
Istność rzeczy w poezji anglosaskiej i spekulatywnym realizmie Grzegorz Czemiel s. 41-59
"Dynamika dematerializacji i parowania" : surrealizm jako ustanowienie perspektywy przedmiotowej Jakub Kornhauser s. 60-76
(Nie)zapomniane : (anty)teologia bezużyteczności Waltera Benjamina Grzegorz Marcinkowski s. 77-90
Skarb jako mnemotopos Dolnoślązaków Renata Tańczuk s. 91-104
Odpady radioaktywne jako techno-społeczna mieszanina w teorii aktora-sieci Bruno Latoura Celina Strzelecka s. 105-124
(Nie)widzialny przedmiot – okulary : antropologia przedmiotu Michał Mękarski s. 125-137
Siłą rzeczy : z Piotrem Bosackim rozmawiał Marek Bochniarz Marek Bochniarz Piotr Bosacki s. 138-153
O rzeczach i relacjach projektowanych : projekt Buraka Arikana "Artist Collector Network" w kontekście sztuki interaktywnej i teorii metadesignu Ewa Niedziałek s. 154-165
Jestem tym, co mam: rzeczy jako narzędzie samopoznania podmiotu i jego manifestacji w świecie Małgorzata Kowalcze s. 166-179
Gadżety, ekrany oraz rzeczywistość rozszerzona : kilka uwag o współczesnym pokoleniu korzystającym z urządzeń cyfrowych Jagoda Sałaj s. 180-196
Rzeczy w kulturze konsumpcji : między uczłowieczaniem przedmiotu a uprzedmiotowieniem człowieka Tomasz Kozłowski s. 197-213