Tytuł Acta Philologica
ISSN 0065-1524
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Acta Philologica
2016, Numer 48

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem ekwiwalencji terminologii : na przykładzie polskiej i węgierskiej terminologii geografii fizycznej na poziomie szkoły średniej Damian Kaleta s. 5-13
The future of the Belarusian language: is it doomed to extinction? Controversies and challenges in the language maintenance and revitalization Viktoria Komorovskaya s. 15-28
Come si è formato il linguaggio olimpico Julia Murrmann s. 29-46
Lessemi deantroponimici in prospettiva contrastiva: alcune osservazioni sulla registrazione lessicografica Aleksandra Pronińska s. 47-57
Ironia jako narzędzie negatywnego wartościowania w języku polityki Adrianna Siennicka s. 59-86
Syntactic and pragmatic aspects of object clitic production in Polish learners of L2 Italian Roberta Tedeschi s. 87-96