Tytuł Acta Philologica
ISSN 0065-1524
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Acta Philologica
2016, Numer 49

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z kart warszawskiej neofilologii: dwieście lat i dobry początek Barbara Kowalik s. 7-28
Terms of Address as Keys to Culture and Society: German Herr vs. Polish Pan Anna Wierzbicka s. 29-44
Searching for the Proper Foundation, or Mortimer Adler versus John Locke Ewa M. Thompson s. 45-52
From Jericho to Argeș, Deva, Dynas Emrys, and Surami: Th e Myth of Construction between Curse and Sacrifi ce Emilia Ivancu Tomasz Klimkowski s. 53-68
Free Subjects: Kingship, Comitatus and Loyalty in Beowulf through the Lens of Louis Althusser’s Theory of Ideology Lukas Doudera s. 69-77
Honourable Slave Traders and Aristocratic Slaves in Middle English "Floris and Blancheflour" Anna Czarnowus s. 79-89
Shakespeare’s Representations of Rape Krystyna Kujawińska-Courtney s. 91-98
The Status of Women in the Social Theology of Early Puritan New England Bożenna Chylińska s. 99-112
Imitation et Invention dans L’Académie de l’Art poétique de Pierre de Deimier Maja Pawłowska s. 113-121
Qu’est-ce que la littérature au XVIIe et au XVIIIe siècle en France ? Prolégomènes sémantico-historiques à une théorie de la littérature Philippe Caron s. 123-138
Clockwork Novel: The Mechanics behind Frances Burney’s Prose Composition Anna Paluchowska-Messing s. 139-150
Les pièces de George Sand dans les Théâtres de Varsovie au XIXe siècle Regina Bochenek-Franczakowa s. 151-161
“Awful doubt” and “faith so mild”: The Images of Nature from William Blake to Matthew Arnold Małgorzata Łuczyńska-Hołdys s. 163-173
Looking for Mr. Right: The Two Suitors Formula in George Eliot’s Felix Holt, the Radical (1866) Anna Gutowska s. 175-187
Quelques axes du champ littéraire francophone belge au sortir du Premier Conflit mondial Marc Quaghebeur s. 189-199
Monsieur de Charlus et le clocher de Combray La Première Guerre mondiale dans À la Recherche du temps perdu de Marcel Proust Colette Camelin s. 201-213
Ionesco a semantyka ogólna Tomasz Kaczmarek s. 215-224
Okoliczności debiutu literackiego Tanizakiego Jun’ichirō na podstawie eseju autobiograficznego Seishun monogatari Marcelina de Zoete-Leśniczak s. 225-236
Porządek świata w chaosie rzeczy : przedmiot w prozie Carla Emilia Gaddy Joanna Janusz s. 237-248
The Golden Notebook as Trauma Narrative Paulina Kamińska s. 249-260
Hosna as Bride of Desire and Revolutionary Par Excellence in Tayib Salih’s The Season of Migration to the North Mohsen Maleki Ali Salami s. 261-272
Postać wyrodnej matki we współczesnej prozie holenderskiej Jolanta Jastrzębska s. 273-282
Memory and Storytelling in Iain Banks’s Use of Weapons Katarzyna Fetlińska s. 283-294
Švejk-hatások a posztmodern magyar irodalomban Zoltan Nemeth s. 295-302
Znaczenie transtekstualności w prozie Andrása Cserny-Szabó na podstawie analizy opowiadania „Hazatérés” : Powrót do domu Maciej Sagata s. 303-308
Materialność a uczucia : analiza wizualna fragmentu fińskiej powieści graficznej Isä Joanna Elantkowska-Białek s. 309-319
The Persistence of the American Myth: (Re)visions in Art and Visual Culture Filip Lipiński s. 321-330
Looking Backward, Going Forward? “The Abominab le Bride” and Fan F(r)iction Lucyna Krawczyk-Żywko s. 331-339
Projekt João de Sousa & Fado Polaco jako pokłosie amalijnej rewolucji Grażyna Jadwiszczak s. 341-358
Zwischen Tradition und Moderne : Europäische Vorbilder und islamische gesellschaft spolitische Tradition aufgrund des Kitāb taẖlīṣ al-ibrīz fī talhī̱ s ̣ Bārīz von Rifā‘a at-̣ Tạ htạ̄ wī Magdalena Lewicka s. 359-372
Two Types of the Expressive Function Served by Characters’ Proper Names in Harry Potter Martyna Gibka s. 373-381
Ihmistarkoitteinen hän-pronomini puhutussa suomessa – kansanlingvistinen kyselytutkimus Kirsti Siitonen s. 383-392