Tytuł Rocznik Historii Filozofii Polskiej
ISSN 1689-6289
Wydawca Fundacja Historii Filozofii Polskiej
Inne tytuły
Udostępnij
Rocznik Historii Filozofii Polskiej
2008, Tom 1