Tytuł Rocznik Historii Filozofii Polskiej
ISSN 1689-6289
Wydawca Fundacja Historii Filozofii Polskiej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Rocznik Historii Filozofii Polskiej
2008, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 5-6
Rozdroża historii filozofii Stanisław Pieróg s. 7-119
Augusta Cieszkowskiego próba eksplikacji heglowskiego pojęcia filozofii Andrzej Wawrzynowicz s. 121-140
Metoda historii filozofii wedle Stefana Pawlickiego Tomasz Mróz s. 141-162
Henryk Struve i Jan Łukasiewicz : dwie koncepcje filozoficznego światopoglądu narodowego Piotr Surma s. 163-176
Maurycego Straszewskiego filozofia dziejów filozofii Anna Dziedzic s. 177-202
Pomysły do ujęcia dziejów filozofii w całości Maurycy Straszewski s. 203-242
Seminarium "Historia filozofii polskiej" : jej cele i metody. Słowo wprowadzające do dyskusji : Władysław Tatarkiewicz o pisaniu historii filozofii Stanisław Pieróg s. 243-257
Głos w dyskusji : Władysław Tatarkiewicz o pisaniu historii filozofii Andrzej Kołakowski s. 257-263
Projekt ELV-AKT : polsko-francuskie elektroniczne Archiwum Kazimierza Twardowskiego (Archives de l'École de Lvov Varsovie) Wioletta Miśkiewicz s. 265-270
Trans-Mickiewicz : wieszcz na interdyscyplinarnym warsztacie Daniela H. Valsecchiego (Argentyna/Polska) Steffen Huber s. 271-275
Bogactwo Zdziechowskiego : sprawozdanie z konferencji : Marian Zdziechowski (1861-1938) w 70-tą rocznicę śmierci Krzysztof Wołodźko s. 275-280