Tytuł Rocznik Historii Filozofii Polskiej
ISSN 1689-6289
Wydawca Fundacja Historii Filozofii Polskiej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Rocznik Historii Filozofii Polskiej
2009/2010, Tom 2/3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Recepcja filozofii Arthura Schopenhauera w twórczości Józefa Weyssenhoffa Leon Miodoński Mirosław Olędzki s. 5-23
Marian Massonius o teodycei Anna Dziedzic s. 25-41
Filozofia kultury Mariana Borowskiego Dariusz Barbaszyński s. 43-63
Obraz filozofii polskiej na kongresach i zjazdach Dwudziestolecia Międzywojennego Kazimierz Szałata s. 65-110
Spór o odwieczność prawdy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej Jacek Moroz s. 111-134
Izydory Dąmbskiej rozumienie sceptycyzmu Stanisław Hanuszkiewicz s. 135-146
Z badań Ryszarda Jadczaka nad spuścizną korespondencyjną Kazimierza Twardowskiego Tomasz Mróz s. 147-165
O smaku miłości : wokół rozważań Karola Wojtyły i Józefa Tishnera Inga Mizdrak s. 167-198
Znaczenie kontekstu kantowskiego w genezie historiozofii Augusta Cieszkowskiego Andrzej Wawrzynowicz s. 199-220
Pisma psychologiczne Leona Chwistka : w setną rocznicę wydania artykułu: "O zmianach periodycznych treści widzianych obrazów" Tomasz Femiak s. 221-242
Założenie i teoria psychologii czasu Leon Chwistek Małgorzata Sokołowicz (tłum.) s. 243-260
"O cyklicznym znikaniu małych punktów" (z laboratorium psychologicznego Uniwersytetu Krakowskiego) Leon Chwistek Władysław Heinrich Małgorzata Kmec (tłum.) s. 261-279
"O zmianach periodycznych treści widzianych obrazów" Leon Chwistek Małgorzata Sokołowicz (tłum.) s. 281-305
Pamiętnik Jana Łukasiewicza Piotr Surma s. 307-311
Pamiętnik (fragmenty) Jan Łukasiewicz s. 313-380
Słów kilka o książce Janów, Skoczyńskiego i Woleńskiego : (J. Skoczyński, J. Woleński, Historia filozofii polskiej) Leszek Gawor Jan Skoczyński (aut. dzieła rec.) Jan Woleński (aut. dzieła rec.) s. 381-394
Reforma uniwersalna : reforma edukacji, filozofia i irenizm Steffen Huber s. 395-399
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Marianowi Zdziechowskiemu Leszek Wesołowski s. 399-401
"Marian Zdziechowski 1861-1938 : w 70. rocznicę śmierci", red. J. Skoczyński, A. Wroński, Kraków 2009 : [recenzja] Tomasz Jakubec Jan Skoczyński (aut. dzieła rec.) Artur Wroński (aut. dzieła rec.) s. 401-403
"Szkice o cywilizacji", L. Gawor, Rzeszów 2009 : [recenzja] Magdalena Michalik-Jeżowska Leszek Gawor (aut. dzieła rec.) s. 403-406
Filozofowie polscy na wystawie Ewa Kochan s. 406-410
Trzecie Seminarium Historyków Filozofii Polskiej Piotr Ziemski s. 410-413
Roczne seminaria Zakładu Historii Filozofii Polskiej Instytutu Filozofii UW Piotr Ziemski s. 414-416